Calaf Industrial ofereix a través de l'empresa TPR, participada pel Grup, l'automatització de processos industrials per a diferents sectors, així com automoció, alimentació, packaging, manipulació, ferroviari i farmacèutic.

L'equip d'enginyers i professionals compta amb una llarga i dilatada experiència en la realització de projectes claus en mà a nivell nacional i internacional.

El principal objectiu de TPR està enfocat a l'abast l'excel·lència en cada tasca realitzada, per aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients. Per això, l'acompanyament i assessorament durant tots els processos d'execució dels projectes és un punt clau de l'empresa, així com l'enginyeria fabricació i la posada en marxa dels equips a casa dels clients per reduir temps no productius.

Dins el servei d'automatització de processos industrials, TPR proporciona els diferents productes:

• Oficina tècnica 2D, 3D i càlcul per elements finits.
• Automatització de processos.
• Retooling.
• Integració de sistemes de visió artificial.

Més informació: www.tpr-engineering.com