L'objectiu del projecte CIRCPACK consisteix en l'increment d'eficiències a la cadena de valor de sectors econòmics vinculats als envasos plàstics, i en el desenvolupament i aplicació d’envasos de plàstic biodegradables.

El projecte CIRCPACK agrupa 22 empreses de 6 països diferents liderats pel CIRCE (Centro de investigación de recursos y consumos energéticos) amb seu a Saragossa, Espanya. Aquest projecte va percebre una subvenció de finançament de la Comissió Europea a través del programa H2020.

Per una part, el projecte demostrarà i replicarà accions que facilitin la transició de l'actual cadena de valor lineal d’envasos plàstics cap a una cadena basada en els principis d'economia circular. En això, CALAF INDUSTRIAL, desenvolupa solucions de separació òptica automàtica que incrementen la recuperació dels envasos plàstics lleugers constituïts per una àmplia gamma de materials monocapa, multicapa i compostos. Per altra banda, CALAF INDUSTRIAL aporta solucions d'identificació i separació automatitzades de bioplàstics aplicats a envasos lleugers integrats en un model de negoci més ampli i sostenible que el model actual.

El projecte CIRCPACK proporcionarà plàstics biodegradables innovadors que utilitzin matèries primeres alternatives biobasades que contribueixin a la reducció de l'empremta mediambiental dels envasos. En aquesta solució, s'aplica un enfocament multisectorial de reciclatge en cascada que també podrà aportar solucions a altres cadenes de valor, com ara l'automoció i contenidors de productes higiènics, augmentant la gamma de materials recuperats i reciclats.