El projecte LIFE PST SORT consisteix en el desenvolupament i demostració d'una solució innovadora de recuperació de materials valoritzables continguts en els residus de fragmentació de vehicles fora d'ús (VFU). El projecte inclou el disseny i construcció d'una planta de demostració a les instal·lacions del CALAF on es realitzaran proves de recuperació de residus que d'altra manera serien dipositats en abocador o incinerats. També es desenvoluparan proves de classificació d'una àmplia gamma de residus sòlids, com ara residus urbans, industrials, RAEE, residus de vidre i plàstics, residus de construcció i demolició, etc.

El projecte LIFE PST SORT ha rebut finançament del programa de recerca i innovació LIFE de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm LIFE17 ENV / ES / 000.168. El projecte ha començat al setembre de 2018 i es desenvoluparà en un període de 30 mesos.

Els potencials clients que es vegin beneficiats de la solució LIFE PST SORT són recicladors, empreses de fragmentació de vehicles fora d'ús i empreses de gestió de residus. La planta de demostració que CALAF ha construït a les seves instal·lacions també roman disponible per a investigadors i autoritats públiques que desitgin verificar la capacitat que ofereix aquesta tecnologia per a la recuperació de materials valoritzables.