Calaf Industrial es compromet amb la satisfacció dels seus clients, el respecte pel desenvolupament sostenible de l'ecosistema i els llocs de treball segurs, saludables i harmònics. El compromís amb el compliment dels requisits legals i contractuals; la prevenció de la contaminació, accidents de treball i malalties laborals; la prevenció i atenció d'emergències i el foment de la Responsabilitat social amb els seus grups d'interès.

Això ho aconsegueix aplicant el seu coneixement en prestar els serveis d'enginyeria i construcció, millorant i innovant contínuament els seus processos i recursos, en procura de la generació de benefici social, econòmic i ambiental per a totes les parts interessades.