El projecte VIDREBUIG correspon al desenvolupament tecnològic de components mecànics i electrònics de separadors automatitzats de residus de vidre provinents dels residus sòlids urbans (RSU). La principal innovació tecnològica consisteix en la incorporació de solucions de separació pneumàtica (per aire comprimit) en separadors òptics (visió artificial) controlats per un autòmat. El projecte també inclou l'aplicació de la nova tecnologia en plantes de tractament mecànic i biològic (TMB) de residus urbans, incloent-hi la incorporació de modificacions prèvies a la separació òptica en els sistemes d'alimentació i separació mecànica de residus.

El projecte VIDREBUIG s'ha vist beneficiat d'una subvenció del programa Nuclis (Nuclis de R+D empresarial) de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ), adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport del programa d'ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Durant el desenvolupament del projecte, CALAF INDUSTRIAL s'ha generalitzat l'aplicació de la tecnologia a tots els tipus de residus que puguin contenir vidre i, d'altra banda, s'ha pogut incrementar l'obtenció d'altres materials reciclables i combustibles derivats de residus (CDR). L'impacte d'aquest projecte no es circumscriu només a l'increment de rendiment de plantes de tractament de residus sinó que també als processos de purificació del vidre reciclat i que serveixi de matèria primera per a la fabricació d'envasos de vidre per a productes alimentaris.